श्री स्वामी समर्थ नामस्मरण | shree swami samarth chanting

स्वामी समर्थांचे नामस्मरण आपण नियमित केले पाहिजे. स्वामी समर्थांचे नामस्मरण मनोभावे केल्याने आपल्याला योग्य ते फळ प्राप्त होऊ शकते.

नामस्मरण कधी आणि कसे करावे ?
रोज सकाळी लवकर उठून स्वच्छ अंघोळ करून आपण आपली पूजा करावी. पूजा झाल्यानंतर एखादी १०८ मण्यांची माळ घ्यावी.

नामस्मरण मोजण्यासाठी आपण खालील मंत्राचा वापर करू शकता. खालील मंत्राचे नामस्मरण १०८ वेळा करावे.

 1. श्री स्वामी समर्थ
 2. श्री स्वामी समर्थ
 3. श्री स्वामी समर्थ
 4. श्री स्वामी समर्थ
 5. श्री स्वामी समर्थ
 6. श्री स्वामी समर्थ
 7. श्री स्वामी समर्थ
 8. श्री स्वामी समर्थ
 9. श्री स्वामी समर्थ
 10. श्री स्वामी समर्थ
 11. श्री स्वामी समर्थ
 12. श्री स्वामी समर्थ
 13. श्री स्वामी समर्थ
 14. श्री स्वामी समर्थ
 15. श्री स्वामी समर्थ
 16. श्री स्वामी समर्थ
 17. श्री स्वामी समर्थ
 18. श्री स्वामी समर्थ
 19. श्री स्वामी समर्थ
 20. श्री स्वामी समर्थ
 21. श्री स्वामी समर्थ
 22. श्री स्वामी समर्थ
 23. श्री स्वामी समर्थ
 24. श्री स्वामी समर्थ
 25. श्री स्वामी समर्थ
 26. श्री स्वामी समर्थ
 27. श्री स्वामी समर्थ
 28. श्री स्वामी समर्थ
 29. श्री स्वामी समर्थ
 30. श्री स्वामी समर्थ
 31. श्री स्वामी समर्थ
 32. श्री स्वामी समर्थ
 33. श्री स्वामी समर्थ
 34. श्री स्वामी समर्थ
 35. श्री स्वामी समर्थ
 36. श्री स्वामी समर्थ
 37. श्री स्वामी समर्थ
 38. श्री स्वामी समर्थ
 39. श्री स्वामी समर्थ
 40. श्री स्वामी समर्थ
 41. श्री स्वामी समर्थ
 42. श्री स्वामी समर्थ
 43. श्री स्वामी समर्थ
 44. श्री स्वामी समर्थ
 45. श्री स्वामी समर्थ
 46. श्री स्वामी समर्थ
 47. श्री स्वामी समर्थ
 48. श्री स्वामी समर्थ
 49. श्री स्वामी समर्थ
 50. श्री स्वामी समर्थ
 51. श्री स्वामी समर्थ
 52. श्री स्वामी समर्थ
 53. श्री स्वामी समर्थ
 54. श्री स्वामी समर्थ
 55. श्री स्वामी समर्थ
 56. श्री स्वामी समर्थ
 57. श्री स्वामी समर्थ
 58. श्री स्वामी समर्थ
 59. श्री स्वामी समर्थ
 60. श्री स्वामी समर्थ
 61. श्री स्वामी समर्थ
 62. श्री स्वामी समर्थ
 63. श्री स्वामी समर्थ
 64. श्री स्वामी समर्थ
 65. श्री स्वामी समर्थ
 66. श्री स्वामी समर्थ
 67. श्री स्वामी समर्थ
 68. श्री स्वामी समर्थ
 69. श्री स्वामी समर्थ
 70. श्री स्वामी समर्थ
 71. श्री स्वामी समर्थ
 72. श्री स्वामी समर्थ
 73. श्री स्वामी समर्थ
 74. श्री स्वामी समर्थ
 75. श्री स्वामी समर्थ
 76. श्री स्वामी समर्थ
 77. श्री स्वामी समर्थ
 78. श्री स्वामी समर्थ
 79. श्री स्वामी समर्थ
 80. श्री स्वामी समर्थ
 81. श्री स्वामी समर्थ
 82. श्री स्वामी समर्थ
 83. श्री स्वामी समर्थ
 84. श्री स्वामी समर्थ
 85. श्री स्वामी समर्थ
 86. श्री स्वामी समर्थ
 87. श्री स्वामी समर्थ
 88. श्री स्वामी समर्थ
 89. श्री स्वामी समर्थ
 90. श्री स्वामी समर्थ
 91. श्री स्वामी समर्थ
 92. श्री स्वामी समर्थ
 93. श्री स्वामी समर्थ
 94. श्री स्वामी समर्थ
 95. श्री स्वामी समर्थ
 96. श्री स्वामी समर्थ
 97. श्री स्वामी समर्थ
 98. श्री स्वामी समर्थ
 99. श्री स्वामी समर्थ
 100. श्री स्वामी समर्थ
 101. श्री स्वामी समर्थ
 102. श्री स्वामी समर्थ
 103. श्री स्वामी समर्थ
 104. श्री स्वामी समर्थ
 105. श्री स्वामी समर्थ
 106. श्री स्वामी समर्थ
 107. श्री स्वामी समर्थ
 108. श्री स्वामी समर्थ

वरील प्रमाणे नामस्मरण झाल्यानंतर स्वामींना नैवेद्य दाखवावा आणि आपल्या सुख समृद्धीसाठी प्रार्थना करावी.

Leave a Comment